ایده های کاربردی برای هر خونه ای لازمه

با کمترین وقت و هزینه می خوام تغییر ایجاد کنم چندتا ایده تو ذهنمه که نمی دونم به کار میان یا نه برای مشکلات کوچیک راه حل های کوچیک می خوام