موزه‌ی نیک‌بوم

با ما توو خونه‌های عجیب‌وغریب دنیا گشت‌وگذار کن