وزیر خبر داد: تراکم تشویقی و پارکینگ اضافه برای نوسازی بافت فرسوده

نوسازی-بافت-فرسوده

وزیر راه و شهرسازی گفت: «در شورای عالی شهرسازی و معماری به تصویب رسید که به انبوه سازانی که در بافت های فرسوده اقدام به نوسازی می کنند، دو طبقه تراکم و پارکینگ اضافه داده شود.»

رستم-قاسمی
وزیر راه و شهرسازی گفت: در شورای عالی شهرسازی و معماری به تصویب رسید که به انبوه سازانی که در بافت های فرسوده اقدام به نوسازی می کنند، دو طبقه تراکم و پارکینگ اضافه داده شود.

ترغیب مالکان و سرمایه‌گذاران برای نوسازی در بافت فرسوده

رستم قاسمی در خصوص مصوبه جدید و بسته تشویقی نوسازی بافت فرسوده و ویژگی‌های این بسته برای ترغیب مالکان و سرمایه‌گذاران برای نوسازی در بافت فرسوده، توضیح داد: «شورای‌عالی شهرسازی و معماری مصوباتی در خصوص ساماندهی به وضعیت محله‌های فرسوده کشور داشته و یکی از دغدغه‌های دولت سیزدهم رسیدگی به این محلات است.»

وی با بیان اینکه محلات فرسوده در کشور مساحت قابل توجهی دارند که هم به لحاظ ایمنی و هم به لحاظ شرایط زندگی برای مردم زندگی در این محلات مشکلاتی را ایجاد کرده افزود: «با وضعیت موجود، شورای عالی شهرسازی و معماری ایران تصمیم گرفت یکسری خدماتی به محلات فرسوده برای نوسازی ارائه کند.»

بسته تشویقی شهرسازانه نوسازی بافت‌های فرسوده

وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: «در محلات فرسوده شهری با توجه به ریزدانگی و عدم امکان تردد اتومبیل و حرکت دشوار سیاست‌های تشویقی پیش بینی شد. در بسته تشویقی شهرسازانه نوسازی بافت‌های فرسوده، مقرر شد تا در خصوص قیمت پروانه ساختمان تخفیف مناسبی ارائه شود. ثانیاً ساختمان‌های ریزدانه به درشت دانه تبدیل شود. ثالثاً دو طبقه تشویقی تراکم داده شود که می‌تواند برای انبوه‌سازان مناسب باشد. همچنین پارکینگ اضافه برای این بافت‌ها پیش بینی شده است.»

دعوت از انبوه‌سازان برای مشارکت در نوسازی بافت‌های فرسوده

قاسمی ضمن دعوت از انبوه‌سازان برای مشارکت در نوسازی بافت‌های فرسوده و بهره‌مندی از بسته تشویقی شهرسازانه گفت: «بسته تشویقی با ویژگی‌هایی که دارد وضعیت مناسبی را برای انبوه سازان ایجاد خواهد کرد و با ارائه این بسته و مشارکت انبوه سازان نوسازی بافت‌های فرسوده سرعت می‌گیرد.»

وی گفت: «ارائه تسهیلات ارزان‌قیمت به انبوه‌سازان نیز در دست بررسی است که در اختیار سازندگان قرار می‌گیرد. با این بسته تشویقی امیدوار هستیم تا بافت فرسوده موجود کشور را از شرایط موجود به شرایط مناسب‌تر تبدیل کنیم.»

در بافت‌های فرسوده طبقات بلندمرتبه نداریم

قاسمی در پاسخ به این پرسش که آیا فروش دو طبقه تراکم اضافه در شهر تهران مشکلاتی را در پی خواهد داشت یا خیر؟ گفت: «در شورای‌عالی شهرسازی و معماری موضوع به شکل کارشناسی بررسی شده است. اصولاً در بافت‌های فرسوده طبقات بلندمرتبه نداریم. بدین معنا که با ارائه دو طبقه تراکم تشویقی، در این بافت‌ها به سطح معمولی طبقات محلات شهری خواهیم رسید و بنابراین این مشوق حتماً تأثیرگذار خواهد بود.»

ضوابط تشویقی ساخت وساز در بافت فرسوده

معاون وزیر راه و شهرسازی نیز در این خصوص گفت: «ضوابط کالبدی تشویقی نوسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری، امروز به تصویب شورای عالی معماری و شهرسازی رسید که از جمله این مشوق‌ها می‌توان به اعطای یک یا دو طبقه تشویقی نسبت به تراکم طرح مصوب، تسهیل در ضوابط پارکینگ، امکان احداث واحدهای مسکونی با زیربنای کمتر از حدنصاب و عدم احتساب مساحت بالکن و تراس در محاسبه تراکم ساختمانی اشاره کرد.»

محمد آئینی گفت: «سیاست‌ها و ضوابط تشویقی نوسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد که توسط شرکت بازآفرینی شهری تهیه شد توسط شورای عالی شهرسازی و معماری به تصویب رسید.»

ایجاد انگیزه برای توسعه‌گرها، سرمایه‌گذاران و مالکان

وی افزود: «در محدوده بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری، افزایش تراکم، تسهیل در ضوابط پارکینگ و معماری و اختلاط کاربری‌ها برحسب گروه‌های چهارگانه با هدف ایجاد انگیزه برای توسعه‌گرها، سرمایه‌گذاران و مالکان اعطا می‌شود.»

مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران با اشاره به ویژگی‌های گروه‌های چهارگانه مورد هدف بهسازی و نوسازی گفت: «این گروه‌ها شامل بازآفرینی یکپارچه در مقیاس بلوک  شهری،  نوسازی در مقیاس محورهای اصلی محله‌ای، نوسازی در عمق بافت فرسوده شهری و نوسازی قطعات غیر قابل  تجمیع  است.»

اعطای دو طبقه تشویقی نسبت به تراکم مجاز طرح مصوب

آئینی تاکید کرد:  «از جمله مشوق‌های گروه اول می‌توان به اعطای دو طبقه  تشویقی نسبت به تراکم مجاز طرح مصوب، امکان تخصیص سطح اشغال مجاز طبقه همکف به کاربری‌های انتفاعی، امکان تخصیص ۲۰ درصد از فضای باز غیرمسقف مجموعه به منظور تامین بخشی از پارکینگ‌های مورد نیاز، امکان استفاده از مساحت معابر بن‌بست فاقد کارکرد و امکان تسهیل در ضوابط معماری از جمله نحوه توده‌گذاری و نما اشاره کرد.»

اعطای حداکثر یک طبقه تشویقی نسبت به تراکم مجاز طرح مصوب

وی گروه دوم را نوسازی در مقیاس محورهای اصلی محله‌ای دانست و گفت: «اعطای حداکثر یک طبقه تشویقی نسبت به تراکم مجاز طرح مصوب، امکان تخصیص سطح اشغال مجاز طبقه همکف به کاربری‌های غیرانتفاعی مشروط به تامین ورودی مستقل، عدم احتساب سطح بالکن و تراس در محاسبه تراکم ساختمانی، کاهش  ضریب تامین پارکینگ مورد نیاز به ۰.۷۵ مشروط به ورود پارک حاشیه‌ای در معبر، امکان استفاده از  مساحت معابر بن‌بست فاقد کارکرد و تراکم حاصل از آن ضوابط تشویقی گروه دوم را تشکیل می‌دهد.»

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان این‌که نوسازی در عمق بافت  فرسوده شهری، گروه سوم هدف بهسازی و نوسازی را شامل می‌شود تاکید کرد: «ضوابط تشویقی این گروه نیز اعطای حداکثر یک طبقه تشویقی، کاهش ضریب تامین پارکینگ مورد نیاز به ۰.۷۵ برای هر واحد، امکان احداث یک درب اضافه در راستای تامین حداکثری پارکینگ در بافت‌های فرسوده و عدم احتساب مساحت بالکن و تراس در محاسبه تراکم ساختمانی است.»

آئینی گفت: «نوسازی قطعات غیر قابل تجمیع، گروه چهارم بسته‌ی سیاست‌ها و ضوابط نوسازی بافت‌های فرسوده را تشکیل می‌دهد. امکان پیشروی طولی تا ۲ متر پس از اصلاحی مشروط به رعایت همجواری و حقوق همسایگی، کاهش ضریب برای هر واحد تامین پارکینگ مورد نیاز به ۰.۷۵، امکان احداث حداکثر یک درب اضافه مشروط به تامین ضریب تامین یک پارکینگ برای هر واحد، امکان احداث واحدهای مسکونی با زیربنای کمتر  از حدنصاب تعیین  شده در طرح مصوب و عدم احتساب مساحت  بالکن و تراس در محاسبه تراکم ساختمانی، مشوق‌های گروه چهارم را شکل می‌دهد.»

گفتنی است، بسته تشویقی جدید نوسازی بافت فرسوده در شورای‌عالی شهرسازی و معماری تصویب شد. در این بسته مشوق‌هایی در زمینه تراکم، طبقات اضافه و پارکینگ وجود دارد. انبوه‌سازانی که قصد نوسازی محله‌ای و بلوکی دارند و همچنین سازندگانی که به اصلاح معابر و محورهای اصلی بافت فرسوده کمک می‌کنند می‌توانند از این تسهیلات استفاده کنند. سازندگان پلاک‌های تجمیعی و پلاک‌هایی که جان ساکنان آنها به علت فرسودگی در خطر است امکان بهره‌برداری از این بسته تشویقی را دارند.

منبع: خبرگزاری ایسنا

منبع خبرگزاری مهر

اشتراک گذاری در :

به اشتراک گذاری بر روی whatsapp
به اشتراک گذاری بر روی twitter
به اشتراک گذاری بر روی linkedin
به اشتراک گذاری بر روی telegram
به اشتراک گذاری بر روی email

پست های مرتبط

ارسال
Notify of
guest
0 نظرات
Inline Feedbacks
View all comments