اطلاعات کامل درباره سند تک برگ ملک و مراحل دریافت آن

سند تک برگ ملک و نحوه دریافت آن

یهیچ شکی نیست که ملک و املاک هر فرد، جزو با ارزش‌ترین دارایی‌های مادی او به شمار می‌رود و در نتیجه سند مالکیت هر ملک، تنها مدرک هویتی‌ای است که ثابت می‌کند که ملک به آن فرد تعلق دارد و این اهمیت سند مالکیت ملک را نشان می‌دهد؛حال چه این سند به صورت سند تک برگ باشد و یا سند منگوله‌دار.

از همین رو و با توجه به اهمیت سند مالکیت ، در این مقاله قصد داریم تا درباره سند تک برگ یک ملک توضیحاتی را ارائه دهیم. از ویژگی‌های این سند بگوئیم و درباره نحوه اخذ سند تک برگی، در صورتی که سند ملک شما منگوله‌دار است صحبت کنیم و از نحوه پیگیری دریافت سند جدید و بررسی اصالت آن توضیح بدهیم؛ پس با نیک بوم همراه باشید.

انواع سند مالکیت ملک

در سال‌ها و دهه‌های قبل، سندهای مالکیت املاک به‌صورت سند منگوله‌دار بودند؛ سندی به شکل دفترچه که با یک قطعه سربی پلمپ می‌شدند. اما در سال‌های اخیر و به طور دقیق از سال ۱۳۹۰، دولت به‌منظور افزایش امنیت اسناد ملکی، سند تک برگ را جایگزین سند منگوله‌دار کرده است. چرا که سندهای منگوله‌دار ایمنی کمی داشته و به راحتی جعل می‌شدند و از همین رو دولت برای جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده و جعل، سند تک برگ را جایگزین سند منگوله‌دار کرد.

به‌طور کلی می‌توان انواع سند مالکیت ملک را به سه دسته تقسیم کرد:

سند منگوله‌دار یا دفترچه‌ای :

این سند به شکل دفترچه است و مشخصات ملک و مالک در آن درج می‌شود. گوشه سمت راست این دفترچه توسط اداره ثبت احوال با یک قطعه سرب متصل به یک رشته ریسمان پلمپ می‌شده. البته از آنجا که ایمنی این اسناد کم است، امکان جعل آنها به راحتی مقدور است.

سند دفترچه‌ای و سند تک برگ
سندهای دفترچه‌ای یا منگوله دار به راحتی قابل جعل کردن هستند و ایمنی بالایی ندارند.

سند تک برگ:

همانطور که از نام سند مالکیت تک برگ پیداست، این سند تنها یک برگ است و هولوگرامی مخصوص برروی آن قرار می‌گیرد و در نتیجه به راحتی قابل جعل کردن نیست.

در این سند مشخصات ملک و مالک به‌صورت سیستمی و کاملا مکانیزه و الکترونیکی، دقیق و خوانا ذکر می‌شود. سند تک برگی فاقد پلمپ سربی است و به جای آن، یک هولوگرام مخصوص برروی سند درج می‌شود. بعد ازهر بار معامله، سند باید توسط خریدار به اداره ثبت تحویل شده و با ابطال سند تک برگی سابق، سند تک برگ جدیدی به نام خریدار جدید صادر خواهد شد.

برروی سند تک‌برگ، نقشه محل موقعیت ملک در مقیاس یک دوهزارم روی سند ملک در قسمت پایین صفحه نشان داده می‌شود.

سند مشاعی:

سند مشاع یعنی چند فرد مالک هستند و بخش مالکیت هر مالک مشخص نیست و تنها مالک بودن فرد در سند قید شده است. اگرچه قبل از رواج سند تک برگ نیز مالکین ملک مشاع، می‌توانستند با مراجعه به اداره ثبت، برای سهم مشاع خود سند مالکیت جداگانه‌ای دریافت کنند، اما این کار در بیشتر موارد عملی نمی‌شد و معمولا سند مشاعی در اختیار یکی از مالکان بود و دیگر مالکان سندی نداشتند که همین باعث بروز اختلافاتی می‌شد.

اما در سند تک برگ این مشکل حل شده و به نام هریک از شرکای مشاعی و نسبت به سهم او، سندی مجزا صادر می‌شود.

جزئیات مندرج در سند تک برگ

ممکن است این سوال برایتان مطرح شود که در سند تک‌برگ چه جزئیاتی درج می‌شود؟ در ادامه دراین باره توضیح خواهیم داد؛ روی سند تک‌برگی‌ اطلاعات زیر ذکر می‌شوند:

 • شماره قطعه
 • مساحت دقیق ملک
 • پلاک‌های اصلی، فرعی و مفروزی
 • بخش و ناحیه
 • نوع کاربری
 • سال ساخت
 • وضعیت خاص
 • آدرس پستی
 • کدپستی
 • نقشه محل وقوع ملک و کروکی آن
 • شماره‌های دفتر الکترونیکی
 • سمت و طبقه
 • امکانات اختصاصی و مشاعی
 • اطلاعات مالک

جزئیات درج شده در صفحه رویی سند

سمت راست بالای سند، شماره سریال سند و در سمت چپ بالای صفحه، استان و شهر و تاریخ صدور سند درج می‌شود.

متن اصلی سند شامل مشخصات ملک یعنیاستان، شهرستان، بخش ثبتی، ناحیه، شماره فرعی، اصلی، مفروز و مجزای از قطعه و شماره ملک است و در ادامه این قسمت مساحت ملک به مترمربع، بلوک، سمت، طبقه، تاریخ، ثبت، شماره دفتری املاک، صفحه و شماره ثبت ملک، درج می‌شود.

در پائین این کادر، مشخصات خاصی درج می‌شود که شامل نوع ملک، کاربری، وضعیت خاص، بها، نوع و میزان مالکیت، شماره سریال، نشانی ملک و کدپستی است.

پائین‌تر مشخصات مالک شامل نام، نام‌خانوادگی، نام پدر، شماره شناسنامه یا ثبت، شماره ملی، محل صدور یا ثبت، تاریخ تولد با ثبت، تابعیت و مستند مالکیت آمده  و در ادامه تصویر نقشه کاداستر ملک مشاهده می‌شود که از برتری‌های ویژه سند تک‌برگی نسبت به سند دفترچه‌ای است.

در کادر آخر صفحه اول سند تک‌برگی، شناسه ملی جغرافیایی املاک و مستغلات (جام) و بارکد ذکر می‌شود که این اطلاعات هویتی و اصالت ملک نیز در سندهای دفترچه‌ای درج نمی‌شد.

جزئیات سند تک برگ
نمونه‌ای از جزئیات درج شده بر پشت و روی سند تک‌برگی ملک

جزئیات درج شده در صفحه پشتی سند

در پشت صفحه سند تک‌برگ، در بالای کادر اول شماره سریال و شماره اختصاصی فرم آمده است.

در کادر اول ملاحظات، حدود، مفروزات، منضمات و حقوق ارتفاقی ملک بیان شده و در پایین کادر، نام و نام‌خانوادگی رئیس ثبت اسناد و املاک، و مهر و امضاء آمده و در انتهای کادر مستند قانونی سند این عبارت قید شده است که:

“این سند مالکیت رسمی است و مطابق با ثبت دفتر املاک و بر اساس ماده ۲۲ قانون ثبت صادر و در یک برگ تسلیم می‌شود.”

کادر پایین پشت صفحه سند تک‌برگی، اختصاص به محدودیت‌ها و نقل و انتقالات دارد.

مزایای تبدیل سند دفترچه‌ای به سند تک برگ

سند تک برگی مزایای فراوانی در مقایسه با اسناد دفترچه‌ای دارد که یکی از آنها، تسهیل تعویض اسناد در دفاتر اسناد رسمی است. در ادامه درباره سایر مزایای سند تک‌برگ توضیحات بیشتری ارائه خواهیم داد

دریافت اسناد مجزا:

در صورتی که ملک به نام چند نفر باشد، حتی در صورتی که یکی از مالکان نیم دنگ سهم داشته باشد، سند مجزایی دریافت خواهند کرد.  مثلا در گذشته وقتی فردی مالک یک دهم از یک ملک بود، صدور دفترچه و نحوه تعیین سهم به سختی انجام می‌شد؛ اما در سند جدید برای این فرد سند تک‌برگ برای یک دهم سهمش صادر خواهد شد.

ارائه کروکی و جزئیات دقیق‌تر ملک:

در سند تک‌برگ در مقایسه با سندهای دفترچه‌ای، کروکی و اطلاعات جزئی‌تری ارائه می‌شود. بدین ترتیب در سندهای جدید با انتشار نقشه هوایی کاداستر ملک ، مشکلاتی مثل ابهام در متراژ ملک یا تعرض به املاک را شاهد نخواهیم بود.

رفع مشکل ناخوانا بودن سند:

سندهای منگوله‌دار به صورت دست‌نویس صادر می‌شدند و در نتیجه بدخط بودن یا ناخوانا بودن سند و یا اصلاحات پی در پی پشت سند، دردسرهای زیادی را به همراه داشت. اما این مشکل با صدور مکانیزه سند تک برگ برطرف شده است.

دسترسی آسان به اطلاعات نقل و انتقالات ملک:

اگرچه در سند تک برگ، اطلاعات مربوط به نقل و انتقالات ملک درج نمی‌شود و تنها با مراجعه به اداره ثبت می‌توان این اطلاعات را در مورد ملک مدنظر کسب کرد. اما با وارد شدن این اطلاعات در سامانه اداره ثبت اسناد، دسترسی به اطلاعات هر ملک به مراتب راحت‌تر شده است.

امنیت بالاتر:

سند منگوله‌دار، امنیت بالایی ندارد و به راحتی جعل می‌شود. اما سند تک‌‌برگ به صورت الکترونیکی و مکانیزه صادر شده و دارای هولوگرام است و دقت بالایی دارد و از همین رو جعل کردن آن کار به مراتب سخت‌تری است.

صرفه‌جویی در مصرف کاغذ:

از دیگر امتیازات مثبت صدور سند تک برگ، صرفه‌جویی در مصرف کاغذ است؛ چرا که سندهای منگوله‌دار صفحات زیادی دارند (بین 12 تا 32 صفحه و حتی گاهی بیشتر)، در صورتی که سند تک‌برگ، برروی یک صفحه کاغذ منتشر و صادر می‌شود. تصور کنید اگر نیاز به کپی گرفتن از یک سند دفترچه‌ای باشد، چقدر کاغذ هدر خواهد رفت؛ درصورتی که برای کپی یک سند تک برگ، تنها به یک صفحه کاغذ نیاز خواهید داشت.

صدور راحت‌تر سند:

در سال‌های قبل برای صدور سند منگوله‌دار، مالکین می‌بایست به ادارات ثبت اسناد و املاک مراجعه می‌کردند و امورات ثبتی اسناد توسط آنها صورت می‌گرفت. اما درمورد سند تک‌‌برگ رویه بدین ترتیب نیست و برای نقل و انتقال ملکی با سند تک برگ، در هنگام انجام معامله در دفتر اسناد رسمی با حضور طرفین، اقدامات لازم صورت گرفته و پس از تکمیل و امضای فرم‌ها، مراحل بعدی کار توسط دفاتر اسناد انجام می‌شود و نیازی به مراجعه طرفین به ادارات ثبت نخواهد بود و این به معنی صرفه‌جویی در زمان و هزینه است.

نحوه تعویض سند ملک تک برگی

قبل از هر چیز لازم است بدانید که برای انجام هرگونه نقل و انتقال و معامله ملکی از سال ۱۳۹۰ به بعد، به سند تک‌برگ نیاز است؛ اما اسناد مربوط به قبل از سال۹۰، به راحتی در معاملات مورد استفاده قرار می‌گیرند. به طور کلی در دو حالت افراد برای تعویض سند تک برگ ملک اقدام می‌کنند :

۱- تعویض سند منگوله‌دار قدیمی که در این صورت با مراجعه فرد به اداره ثبت اسناد و املاک کشور و تکمیل فرم درخواست، این اقدام انجام خواهد شد.

۲- هنگامی که با انجام معامله، مالکیت ملک تغییر کرده و قرار است ملک به نام خریدار سند بخورد.

لازم به ذکر است که روند کار در هریک از این شرایط متفاوت خواهد بود؛ اگر قصد تعویض سند قدیمی با سند تک برگ را دارید، نیازی به حضور در دفاتر ثبت نیست و کار شما در اداره ثبت املاک انجام خواهد شد ولی اگر ملکی را معامله کرده و باید سند جدیدی به نام خریدار صادر شود، در ابتدا باید به یکی از دفاتر ثبت اسناد مراجعه کنید که در ادامه رویه کار درهر یک از این دو مورد را توضیح خواهیم داد:

مراحل تعویض سند منگوله‌دار به سند تک برگ

اگر سند ملک یک سند دفترچه‌ای و قدیمی است و قصد دارید تا سند تک برگ دریافت کنید، کار سختی پیش رو ندارید و کافی است مراحل زیر را پشت سربگذارید:

۱- مراجعه به اداره ثبت:

باید در مرحله اول به اداره ثبت اسناد و املاک مراجعه کرده و فرم درخواست صدور سند تک‌برگی را تکمیل کنید. در هنگام تکمیل و ثبت اطلاعات دقت کنید؛ چون منبع اصلی صدور سند، اطلاعات درج شده در همین فرم است. در این مرحله ارائه اصل سند ضروری است و اگر سند شما مفقود شده یا غیرقابل استفاده است، ابتدا باید برای دریافت سند المثنی اقدام کنید.

۲- تسویه حساب با شهرداری و استعلام سند

۳- ارائه سند منگوله‌دار قدیمی و پرداخت هزینه‌ها و ارائه مدارک موردنیاز

۴-مراجعه به باجه پست:

آخرین مرحله از کار شما، مراجعه به باجه پست مستقر در اداره‌ ثبت و پرداخت هزینه‌های لازم و پر کردن فرم مشخصات است.

مراحل صدور سند تک برگ برای مالک جدید

بعد از انجام یک معامله ملکی، باید ملک به نام خریدار سند بخورد که این کار در دفتر ثبت اسناد رسمی انجام می‌شود و پس از آن مراحل بعدی برای صدور سند تک‌برگ به نام خریدار طی خواهد شد. مراحل این روند بدین ترتیب خواهند بود:

مرحله اول- مراجعه به دفتر ثبت اسناد:

در معامله یک ملک یا زمین، بعد از توافق‌های اولیه و نوشتن مبایعه‌نامه، طرفین هر دو با در دست داشتن مدارک هویتی‌شان به دفتر ثبت‌اسناد رسمی مراجعه می‌کنند تا معامله ثبت شود.

اقدام برای سند تک برگ در دفتر اسناد رسمی
اولین گام در مسیر دریافت سند تک‌برگ ، ثبت معامله در دفتر اسناد رسمی است.

مرحله دوم – استعلام سند:

دفاتر ثبت‌اسناد رسمی، پیش از اقدام به انتقال سند، فهرستی از استعلام‌ها را از فروشنده یا همان صاحب فعلی سند دریافت می‌کند تا مطلع شود که ملک یا زمین به شخص دیگری فروخته نشده؛ آزاد بوده و درگرو بانک یا زندان و… نباشد؛ چرا که دراین حالت، سند جدیدی برای ملک صادر نخواهد شد.

مرحله استعلام به صورت مکانیزه توسط اداره ثبت انجام می‌شود و معمولا دو روز بعد جواب آن می‌رسد.

مرحله سوم- تسویه حساب شهرداری:

تسویه حساب شهرداری به معنای پرداخت و تسویه بدهی‌ها به شهرداری است که بعد از این تسویه حساب‌ها، گواهی پایان کار شهرداری ارائه می‌شود که مدرکی است مبنی بر اینکه خانه یا ملک موردنظر عوارض و مالیات خود را پرداخت کرده و سند آن مشکلی ندارد.

گواهی بعدی موردنیاز، دریافت نامه از سازمان نوسازی و تعیین تکلیف کاربری ملک است که آیا مسکونی، اداری یا تجاری است…

درمورد ملک‌های تجاری و صنعتی باید از سازمان تامین اجتماعی نیز نامه‌ تسویه حساب دریافت کرد.

مرحله چهارم- انتقال سند در دفتر:

بعد از گرفتن تمام گواهی‌ها و نامه‌های تسویه حساب و توافق نهایی طرفین، همه چیز آماده انتقال سند است. گرچه نقل‌وانتقال سندهای منگوله‌دار در داخل خود دفترچه نوشته می‌شوند؛ اما درمورد سندهای تک‌برگی رویه به نحو دیگری است.

در این مرحله، دفتر ثبت‌اسناد خلاصه‌ای از نقل‌وانتقال انجام‌شده ملک را به‌صورت مکانیزه به اداره ثبت ناحیه ارسال می‌کند.

مرحله پنجم- مراجعه به اداره ثبت:

در این مرحله باید با سند قدیمی ملک به اداره ثبت ناحیه مربوطه رفته و با پر کردن فرم درخواست صدور سند تک‌برگی، برای دریافت این سند اقدام کرد. در شهر تهران چندین اداره ثبت برای مراجعه متقاضیان درنظر گرفته شده است.

اداره ثبت، بعد از ارائه درخواست صدور سند، تسویه حساب‌های شهرداری و استعلام سند پیگیری می‌کند.

نکات مهم در صدور سند تک برگی ملک

برای دریافت سند تک برگی ملک، باید برخی نکات مهم را مدنظر داشته باشید:

 • در ثبت اطلاعات دقت کنید که از اطلاعات درج شده در فرم، برای تکمیل سند استفاده خواهد شد.
 • مشخصاتی که در سند تک برگ درج می شوند، مشخصات مربوط به مالک آن است و نقل و انتقالات ملک در سند ذکر نخواهند شد.
 • اصل سند باید همراه شما باشد و درصورت مفقود شدن یا غیرقابل استفاده بودن سند، باید در ابتدا برای دریافت سند المثنی اقدام کرده و سپس برای تک برگی کردن سند وارد عمل شوید.
 • مدارک هویتی طرفین معامله و قبض تلفن ثابت ملک و کپی آنها را نیز در اختیار داشته باشید. به همراه داشتن قبض تلفن لازم و ضروری است؛ چرا که نشانی دقیق و کدپستی ملک برروی آن درج شده است.
 • کروکی زمین یا ملک را در ذهن داشته باشید.
 • مالک فعلی و خریدار ملک هر دو باید به هنگام دریافت سند تک برگ و انتقال سند حضور داشته باشند و در صورتی که شخص ثالثی قرار است در اداره حضور یابد، تنها با وکالت‌نامه قانونی می‌تواند به جای یکی از طرفین حاضر شود.

مرحله ششم- ارائه سند مالکیت قبلی:

چه در زمانی که قصد تبدیل سند دفترچه‌ای به سند تک برگ را داشته باشید و چه بعد از معامله و فروش یک ملک، باید اصل سند مالکیت قبلی به اداره ثبت ارائه شود؛ در غیر این صورت سند جدید به شما تعلق نمی‌گیرد.

مرحله هفتم- پرداخت هزینه‌های پستی:

بعد از آماده شدن سند تک برگی، توسط اداره پست ارسال شده و به دست مالک آن خواهد رسید. پس شما باید در آخرین مرحله‌ برای دریافت سند تک برگی به باجه پست مستقر در اداره‌ ثبت رفته و هزینه لازم را پرداخته و فرم مشخصات را پر کنید.

مرحله هشتم- دریافت سند تک برگ جدید:

با صدور سند تک برگ، مامور پست آن را به در خانه و آدرسی که در دفتر پستی مستقر در اداره ثبت به متصدی پست داده شده، خواهد برد. البته او سند را تنها به مالک آن تحویل خواهد داد، مگر آنکه در فرم تکمیل شده در اداره پست، نام شخص دیگری به عنوان تحویل گیرنده ذکر شده باشد. درصورتی که کسی در آدرس پاسخگو نباشد یا مأمور پست نتواند آدرس را پیدا کند، سند به اداره ثبت ارجاع داده شده و مالک باید برای دریافت آن به اداره ثبت مراجعه کند.

پستچی و تحویل دادن سند تک برگ
مامور پست سند را تنها به مالک سند و یا فردی که نامش در فرم اداره پست درج شده، تحویل خواهد داد.

به طور کلی، تبدیل سندهای دفترچه‌ای به سند تک برگ، حدودا ۵۰ روز زمان می‌برد و صدور سند تک برگ به نام مالک جدید ملک، حدود ۲۰ روز زمان نیاز خواهد داشت.

مدارک لازم برای تعویض و صدور سند تک برگی

برای درخواست صدور سند تک برگی باید این مدارک را به همراه داشته باشید:

 • اصل و کپی مدارک هویتی خریدار و فروشنده ملک
 • اصل سند مالکیت قبلی، دفترچه‌ای یا تک برگی متعلق به مالک قبلی
 • برگه خلاصه معامله (بنچاق) که توسط دفترخانه و در سیستم دفتر املاک اداره ثبت، چاپ و امضاء می‌شود.
 • ارائه پایان کار شهرداری و استعلام سند
 • تسویه حساب با بیمه تأمین اجتماعی (درصورت تجاری بودن ملک)
 • فرم تقاضای دریافت سند و فرم اداره پست
 • نشانی ملک، کروکی دقیق ملک و کدپستی ملک
 • قبض تلفن ثابت ملک

درصورتی که وکیل یا شخص ثالثی کار تعویض سند را انجام می‌دهد، به همراه داشتن وکالت‌نامه الزامی است.

استعلام سند ملک تک برگ

برخی افراد بنا به دلایل مختلفی ممکن است برای استعلام سند ملک تک برگ اقدام کنند؛ ممکن است فردی تصمیم به تعویض سند دفترچه‌ای و تبدیل آن به سند تک برگی گرفته باشد که در این حالت، کسب استعلام سند از سازمان ثبت املاک کشور ضروری خواهد بود.

لازم به ذکر است که استعلام سند مالکیت تک برگی از طریق کد ملی، تنها و تنها به فرد صاحب آن کد ملی داده خواهد شد و امکان استعلام گرفتن املاک یک فرد از سازمان ثبت اسناد و املاک بدون حضور فرد دارنده کد ملی وجود ندارد.

نحوه اخذ استعلام

رویه کار به چه ترتیب است؟ صاحب سند باید به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مراجعه کرده و کلیه اسناد ثبتی به نام خود را استعلام بگیرد که بدین ترتیب پلاک ثبتی صاحب سند در اختیار او قرار خواهد گرفت.

مالک سند تک برگ با مراجعه به دفترخانه اسناد و ارائه شماره سند و کارت ملی‌اش، می‌تواند استعلام سند مالکیت تک برگ خود را دریافت کند. درعین حال این کار با مراجعه به سایت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به صورت آنلاین نیز امکان پذیر خواهد بود.

سامانه صدور سند مالکیت تک‌برگی

در سال‌های اخیر، سازمان ثبت املاک کشور برای کاهش مراجعه حضوری، سامانه‌ای را تحت عنوان سامانه ثبت الکترونیکی پذیرش درخواست صدور سند مالکیت راه‌اندازی کرده که می‌توان از طریق این سامانه درخواست صدور سند تک برگ را ثبت کرد.

درخواست صدور سند تک برگ
از طریق سامانه ثبت الکترونیکی پذیرش درخواست صدور سند مالکیت می‌توان برای صدور سند اقدام کرد.

پیگیری سند مالکیت تک‌برگی

پیگیری سند مالکیت تک‌برگ از طریق اینترنت قابل انجام است و کافی است تا شماره رهگیری دریافت شده را در سامانه رهگیری ثبت اسناد کشور وارد کنید تا از وضعیت سند مالکیت تک برگی مطلع شوید.

 بررسی اصالت سند تک برگ

برای کسب اطمینان از اصالت سند تک برگ، می‌توان بدون مراجعه حضوری و از طریق خدمات آنلاین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور این کار را انجام داد.

در واقع این استعلام توسط دفاتر ثبت اسناد رسمی صورت می‌‌‌گیرد و هزینه ای در بر نخواهد داشت.

زمان تقریبی صدور سند تک‌برگ 

عموما برای تبدیل سند دفترچه‌ای به سند تک برگ حدود ۵۰ روز زمان خواهد برد و اسناد تک‌برگی که با هدف انتقال به فرد دیگر درخواست شده‌اند، حداکثر تا ۳۰ روز آماده خواهند شد.

پس از پایان مراحل و آماده شدن سند تک‌برگ، سند به آدرس ذکر شده درفرمی که در دفتر پستی تکمیل شده، ارسال خواهد شد.

هزینه تقریبی صدور سند تک برگی

ممکن است این سوال برایتان پیش بیاید که هزینه تقریبی صدور سند تک برگ چقدر است؟ برای پاسخ به این سوال، باید بدانید که در اولین قدم برای استعلام سند باید مبلغ ده هزار تومان به دفتر ثبت بپردازید.

هزینه پست سند، به آدرس محل تحویل بستگی دارد. در عین حال اگر سند شما قبلا در اداره ثبت اسناد به ثبت نرسیده باشد، باید مبلغی بابت ثبت این سند به اداره ثبت اسناد پرداخت کنید که محاسبه این مبلغ، از طریق سیستم اداره ثبت انجام می‌شود.

از سوی دیگر برای تبدیل سندهای قدیمی (منگوله‌دار) به سند جدید باید حدودا صد هزار تومان و انتقال سند و گرفتن سندی جدید با نام مالک جدید بین ۵۰ تا ۸۰ هزار تومان هزینه در برخواهد داشت.

جمع‌بندی

از آنجا که سند دفترچه‌ای یا منگوله‌دار ایمنی بالایی ندارد، از سال ۱۳۹۰ سازمان ثبت احوال سند مالکیت املاک را به صورت تک برگی صادر می‌کند.

مالکان سند دفترچه‌ای می‌توانند برای تعویض سند خود و دریافت سند تک برگ اقدام کرده که این کار توسط اداره ثبت اسناد و املاک کشور انجام می شود. در عین حال در هنگام معامله ملک نیز برای صدور سند تک برگ جدید به نام خریدار ملک اقدام خواهد شد که این اقدام در ابتدا در دفتر ثبت اسناد صورت می گیرد.

امکان پیگیری سند و درعین حال استعلام اصالت سند تک برگ نیز در سامانه رهگیری ثبت اسناد کشور امکان‌پذیر است. در این مقاله ما به بررسی مراحل اقدام برای دریافت سند تک برگ پرداختیم و درباره مدارک موردنیاز، زمان تقریبی صدور سند و نحوه تحویل گرفتن آن توضیحاتی ارائه کردیم. در صورتی که ابهام یا سوال دیگری دارید، در قسمت نظرات با ما درمیان بگذارید.

اشتراک گذاری در :

به اشتراک گذاری بر روی whatsapp
به اشتراک گذاری بر روی twitter
به اشتراک گذاری بر روی linkedin
به اشتراک گذاری بر روی telegram
به اشتراک گذاری بر روی email

پست های مرتبط

ارسال
Notify of
guest
0 نظرات
Inline Feedbacks
View all comments