لطفا فقط از حروف فارسی استفاده کنید
لطفا شماره همراه را به درستی وارد کنید

اسمتو بنویس یک میلیون اعتبار هدیه با اولین معامله در نیک بوم بگیر !

ما در نیک بوم به جای شما کوچه به کوچه شهر را می‌گردیم و پلاک به پلاک خانه‌های فروشی را سر می‌زنیم تا برای شما که با خیال راحت پای سامانه هوشمند نیک بوم نشسته‌اید، بهترین و مناسب‍‌ترین ملک را در محله دلخواه‌تان پیدا کنیم. پس کفش‌های آهنین را برای یافتن خانه دلخواه از پای دربیاورید. پایتان را روی آن یکی بیندازید و فقط کلیک کنید.

image